Sunday, September 27, 2009

Josep M. Bosch

Video from the Channel 33 of Televisió de Catalunya in which I appear (minutes 26 to 33) to accompany the professor Juan Antonio Belmonte, archaeoastrophysicist at the Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Release on May 24, 2010
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/titol-video/video/2920590/

Ski station Portainé
With the Bororo women in Niger

My preferred reading is the medieval catalan literature           For example:

Book chapter 305 from the Llibre dels feits de Jaume I
E, en aquell temps que nós estàvem a Montpesller, venc-nos aquí lo comte de Tolosa, e el comte de Proença, e haguem grans corts d'hòmens honrats d'aquelles terres que ens venien veer. E açò fo un any aprés la presó de València. E entram en Montpesller el dijous: e el divendres, entre mig jorn e hora nona, fo eclipsis major que anc hom vis de memòria d'aquells hòmens que ara són, car tot lo Sol cobrí la Lluna, e podia hom veer bé set esteles en lo cel. E, ab aitant, quan nós haguem bé feites nostres fazendes en Montpesller, a bé e honrament de nós, faem armar lo bus de Montpesller qui era de vuitanta rems e venguem-nos en tro a Cotlliure; e per terra venguem-nos puis a València.

Author: king Jaume I d'Aragó

No comments:

Post a Comment